Viêm Mũi - Lương Y Nguyễn Văn Sáu

Lương Y Nguyễn Văn Sáu -  Thuốc trị Viêm Mũi là vị thuốc gia truyền nổi tiếng của lương y Nguyễn Văn Sáu khu Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. (Cơ s...

Viêm Thấp Khớp - Lương Y Nguyễn Văn Sáu

Lương Y Nguyễn Văn Sáu - Viêm Thấp Khớp là vị thuốc gia truyền nổi tiếng của lương y Nguyễn Văn Sáu khu Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (Cơ Sở 2: T...

Thuốc Gia Truyền - Lương y Nguyễn Văn Sáu

Lương Y Nguyễn Văn Sáu -  Lương y Nguyễn Văn Sáu khu Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, nay chuyển về Tịnh Biên, An Giang là một lương y khá nổi tiến...